محصولات

اف سکیور اینترنت سکیوریتی - سه کاربر یک سال

F-Secure یک شرکت فنلاندی است که در زمینه ارائه امنیت به عنوان یک سرویس در بین اپراتورها در جهان پیشگام است F-Secure بیست دفتر و ۹۴۰ کارمند در دنیا دارد. شعار F-Secure ” حفاظت از آنچه جایگزینی ندارد” است. حفاظت ابری، مرور امن اینترنت، برنامه فیلتر خانگی کودکان، بانکداری آنلاین امن، جلوگیری از نفوذ برنامه های مخرب، به روز بودن آپدیت از جمله امکانات اف سکیور اینترنت سکیوریتی است.